آدرس جدید دبیرستان دوره اول لقمان حکیم

mahaljadidloghmanدبیرستان غیر دولتی تمام الکترونیک و هوشمند لقمان حکیم با 20 سال سابقه درخشان آموزشی و کسب رتبه موفق و برتر مدارس راهنمایی استان در سال 1389 به این مکان منتقل شد: انتهای خیابان وحید قدیم - سمت راست - بین پل وحید و خیابان مارنان - مقابل ایستگاه اتوبوس ( جهت مشاهده کامل بر روی نقشه کلیک نمایید ) تلفن : 37773312


موفقیت و افتخار دیگری برای مجتمع آموزشی لقـمان حکیـــم:
کسب رتبه استانی ساخت کلیپ آزمایشگاهی توسط جناب آقای مهرابی ، دبیر برجسته علوم و کسب رتبه اول سرود همگانی مدرسه توسط جناب آقای حسینی ، دبیر برجسته پرورشی را به دبیران مربوطه ، کادر مدیریت ، دانش آموزان و اولیاء گرامی تبریک عرض می نماییم.

بخش دوم -درس سوم -در زمان وقوع زلزله چه باید کرد؟

1.با توجه به تصاویر در زمان وقوع زلزله احتمال بروز چه خطر هایی وجود دارد؟

خرابی و ریزش ساختمان سقوت اجسام سنگین مانند کمد و قفسه ریزش سقف و مصالح ساختمانی در و پنجره سقوت وسایل آویز مثل چراغ کتاب و وسایل آزمایشگاه شکستن وخرد شدن درب و شیشه شکستن درب های شیشه ایی کمدها.

مکان های مناسب و غیر مناسب

 

۲.آیا می دانید به چه جاه هایی "مکان مناسب" گفته می شود؟

گوشه ی دیوار زیر میز میان جهار چوب در رساندن خود به فضای باز فاصله گرفتن از ساختمان و دیوار دور شدن از تیر های برق و وسایل بازی.

۳. .آیا می دانید به چه جاه هایی "مکان غیرمناسب" گفته می شود؟

پله آسانسور زیر اجسام قابل سقوت کنار قفسه یا شیشه ی پنجره زیر دیوار و ساختمان های بلند.

۴.مکان های مناسب و غیر مناسب تصاویر :

تصویر1:مناسب=کنار دیوار. غیر مناسب=کنار نرده ها ودر راه پله ماندن

تصویر2:مناسب=رساندن خود به فضای باز. غیر مناسب=دور از وسایل بازی زیر درخت و وسایل بازی.

 

پناه گیری صحیح هنگام وقوع زلزله

۵.هر یک از تصاویر زیر را تفسیر کنید؟

تصویر1:مناسب=میان چهار چوب مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=زیر پنجره ماندن و در کف کلاس پناه گیری.

تصویر2:مناسب=گوشه ی کلاس مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=ایستادن در کلاس عدم توجه به نقات مناسب. 

 

۶.مکان های مناسب و غیر مناسب را در هر یک از تصاویر زیر مشخص کنید؟

تصویر1:مناسب=زیر میز در چهار چوب در گوشه ی دیوار.غیر مناسب=زیر سقف کنار پنجره زیر وسایل آویز و در کف آزاد کلاس پناه گیری.

 تصویر2:مناسب=زیر میز محکم دور از قفسه و گوشه ی دیوار.غیرمناسب= کنار قفسه کنار قفسه کنار پنجره و زیر وسایل آویز.

تصویر3:مناسب=زیر میز دور از قفسه ی کتاب گوشه ی دیوار.غیرمناسب=کنار قفسه و پنجره.

تصویر4:مناسب=رساندن خود به فضای باز وسط حیات دور از ساختمان و دروازه ی فوتبال. 

تصویر5:مناسب=در چهار چوب در گوشه ی دیوار.غیرمناسب=زیر چراغ سقفی و گلدان آویزان کنار کمد زیر پنجره.

تصویر6:مناسب=مکان امنی در فضای موجود پیدا کنیم که دور از اجسام آویز و خطر ساز باشد.غیرمناسب=داخل و کنار آسانسور.

تصویر7:مناسب=دور از درختان فضای باز دور از ساختمان و تیر چراغ برق.غیر مناسب=زیر چراغ کنار ساختمان پل عابر پیاده کنار ماشین

 

۷.عکس های صفحه ی 54 را تفسیر کنید؟

تصویر1:بهترین عکس العمل مناسب برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله چنانچه در راه پله باشیم این است که همان جا که هستیم می نشینیم و با دست از سر و گردن خود مواظبت کرده و همان جا می نشینیم.

تصویر2:بهترین عکس العمل در کتاب خانه فاصله گرفتن از قفسه ی کتاب ها بوده و همچنین باید خود را زیر میز محکم رسانده و با دست محکم پایه های میز را بگیریم.

تصویر3:زیر میز محکم پایه ها را گرفته یا در گوشه ی دیوار پناه می گیریم.کنار قفسه وزیر سقف مکان مناسبی برای پناه گیری نیست.

تصویر4:دور از وسایل بازی و ساختمان و دیوار و در وسط حیات پناه میگیریم.

تصویر5:چنانچه در هنگام وقوع زلزله در سالن باشیم در سر جای خود مینشینیم و سر خود را خم کرده و با دست از سر و گردن خود مواظبت می کنیم.

تصویر6:فورا در مدت زمان مناسب به طبقه ی اول رفته و از آن خارج میشویم.

۸.پس از تکان های زلزله با آرامش به ............. به دور از...........و..............بروید.

جواب:فضای باز- ساختمان ها وسایل خطر ناک.                                        

 

اضافه کردن نظر