به اطلاع می رساند آزمون ورودی پایه اول متوسطه ( هفتم ) روز سه شنبه 13 خردادماه برگزار خواهد شد...............لذا درخواست می شود هر چه سریعتر مراحل ثبت نام اولیه را انجام دهید.

شروع پیش ثبت نام

پیش ثبت نام پایه های اول و دوم دوره متوسطه اول آموزشگاه لقمان حکیم آغاز شد. لطفا از آدرس زیر ثبت نام فرمایید تا در موعد مقرر به شما اطلاع رسانی شود. با تشکر ، مدیریت مجتمع لقمان حکیـــم

بخش دوم -درس سوم -در زمان وقوع زلزله چه باید کرد؟

1.با توجه به تصاویر در زمان وقوع زلزله احتمال بروز چه خطر هایی وجود دارد؟

خرابی و ریزش ساختمان سقوت اجسام سنگین مانند کمد و قفسه ریزش سقف و مصالح ساختمانی در و پنجره سقوت وسایل آویز مثل چراغ کتاب و وسایل آزمایشگاه شکستن وخرد شدن درب و شیشه شکستن درب های شیشه ایی کمدها.

مکان های مناسب و غیر مناسب

 

۲.آیا می دانید به چه جاه هایی "مکان مناسب" گفته می شود؟

گوشه ی دیوار زیر میز میان جهار چوب در رساندن خود به فضای باز فاصله گرفتن از ساختمان و دیوار دور شدن از تیر های برق و وسایل بازی.

۳. .آیا می دانید به چه جاه هایی "مکان غیرمناسب" گفته می شود؟

پله آسانسور زیر اجسام قابل سقوت کنار قفسه یا شیشه ی پنجره زیر دیوار و ساختمان های بلند.

۴.مکان های مناسب و غیر مناسب تصاویر :

تصویر1:مناسب=کنار دیوار. غیر مناسب=کنار نرده ها ودر راه پله ماندن

تصویر2:مناسب=رساندن خود به فضای باز. غیر مناسب=دور از وسایل بازی زیر درخت و وسایل بازی.

 

پناه گیری صحیح هنگام وقوع زلزله

۵.هر یک از تصاویر زیر را تفسیر کنید؟

تصویر1:مناسب=میان چهار چوب مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=زیر پنجره ماندن و در کف کلاس پناه گیری.

تصویر2:مناسب=گوشه ی کلاس مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=ایستادن در کلاس عدم توجه به نقات مناسب. 

 

۶.مکان های مناسب و غیر مناسب را در هر یک از تصاویر زیر مشخص کنید؟

تصویر1:مناسب=زیر میز در چهار چوب در گوشه ی دیوار.غیر مناسب=زیر سقف کنار پنجره زیر وسایل آویز و در کف آزاد کلاس پناه گیری.

 تصویر2:مناسب=زیر میز محکم دور از قفسه و گوشه ی دیوار.غیرمناسب= کنار قفسه کنار قفسه کنار پنجره و زیر وسایل آویز.

تصویر3:مناسب=زیر میز دور از قفسه ی کتاب گوشه ی دیوار.غیرمناسب=کنار قفسه و پنجره.

تصویر4:مناسب=رساندن خود به فضای باز وسط حیات دور از ساختمان و دروازه ی فوتبال. 

تصویر5:مناسب=در چهار چوب در گوشه ی دیوار.غیرمناسب=زیر چراغ سقفی و گلدان آویزان کنار کمد زیر پنجره.

تصویر6:مناسب=مکان امنی در فضای موجود پیدا کنیم که دور از اجسام آویز و خطر ساز باشد.غیرمناسب=داخل و کنار آسانسور.

تصویر7:مناسب=دور از درختان فضای باز دور از ساختمان و تیر چراغ برق.غیر مناسب=زیر چراغ کنار ساختمان پل عابر پیاده کنار ماشین

 

۷.عکس های صفحه ی 54 را تفسیر کنید؟

تصویر1:بهترین عکس العمل مناسب برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله چنانچه در راه پله باشیم این است که همان جا که هستیم می نشینیم و با دست از سر و گردن خود مواظبت کرده و همان جا می نشینیم.

تصویر2:بهترین عکس العمل در کتاب خانه فاصله گرفتن از قفسه ی کتاب ها بوده و همچنین باید خود را زیر میز محکم رسانده و با دست محکم پایه های میز را بگیریم.

تصویر3:زیر میز محکم پایه ها را گرفته یا در گوشه ی دیوار پناه می گیریم.کنار قفسه وزیر سقف مکان مناسبی برای پناه گیری نیست.

تصویر4:دور از وسایل بازی و ساختمان و دیوار و در وسط حیات پناه میگیریم.

تصویر5:چنانچه در هنگام وقوع زلزله در سالن باشیم در سر جای خود مینشینیم و سر خود را خم کرده و با دست از سر و گردن خود مواظبت می کنیم.

تصویر6:فورا در مدت زمان مناسب به طبقه ی اول رفته و از آن خارج میشویم.

۸.پس از تکان های زلزله با آرامش به ............. به دور از...........و..............بروید.

جواب:فضای باز- ساختمان ها وسایل خطر ناک.                                        

 

اضافه کردن نظر