آدرس جدید دبیرستان دوره اول لقمان حکیم

بزودی دبیرستان غیر دولتی تمام الکترونیک و هوشمند لقمان حکیم با 20 سال سابقه درخشان آموزشی و کسب رتبه موفق و برتر مدارس راهنمایی استان در سال 1389 به این مکان منتقل می گردد:
انتهای خیابان وحید قدیم - سمت راست - بین پل وحید و خیابان مارنان - مقابل ایستگاه اتوبوس

موفقیت و افتخار دیگری برای مجتمع آموزشی لقـمان حکیـــم:
کسب رتبه استانی ساخت کلیپ آزمایشگاهی توسط جناب آقای مهرابی ، دبیر برجسته علوم و کسب رتبه اول سرود همگانی مدرسه توسط جناب آقای حسینی ، دبیر برجسته پرورشی را به دبیران مربوطه ، کادر مدیریت ، دانش آموزان و اولیاء گرامی تبریک عرض می نماییم.

آموزش مهارت های زندگی(قسمت اول)

تاریخ برگزاری:90/10/4

                اهم مذاکرات:

از جمله مهارت های زندگی که باید یک نوجوان آن را درونی کند:

1)مهارت خودآگاهی: آگاهی فرد از از موجودیت خود بدین مفهوم است که کیست،چیست و به کجا خواهد رفت.«خود»قبل از یادگیری زبان شکل میگیرد و مهم ترین منبع شکل گیری «خود»است.اما تا بلوغ مراحل متعدد دیگری را طی می کند تا فرد به خود تثبیت شده ای برسد.

2)مهارت همدلی: از دریچه چشم مخاطب به مسئله نگاه کردن و به عبارت دیگر آن گونه که او حس می کند حس کنیم و در نهایت به یک حس مشترک برسیم.همدلی در دل همارت خودآگاهی و هسته ی اصلی مهارت ارتباط است.

-گام های رسیدن به همدلی:

               پرهیز از ارزیابی و قضاوت درباره رفتار طرف مقابل

               خود را در جایگاه فرد دیگری قرار دادن

               افزایش تحمل و ظرفیت روانی

               رشد شخصیتی(یک انسان رشد یافته توان همدلی بیشتری دارد.

               داشتن دلی بی کینه،حسد،کبر،غرور،طمع،دوست داشتنی شدن و........

3)مهارت تفکر خلاق: توانایی ابداع فکر و راه حلی که قبلا وجود داشته است به عبارتی توانایی نوآوری و خود محدود ندیدن(از شکست نترسیدن)چرا که با شکست تجربه بیشتری پیدا می کنیم.

-گام های رسیدن به تفکر خلاق:

               سوال کردن

               مثبت نگری

               یادگیری فعال(جست جوی اطلاعات جدید)

               افزایش اعتماد به نفس و خودباوری

               تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

               افزایش عزت نفس

                مشکلات آموزشی و رفتاری:

عدم یادگیری مهارت زندگی و عدم درونی شدن در نوجوان باعث می شود که فرد نوجوان به نکات منفی خود بیشتر اهمیت بدهد،چه بسا که نکات مثبت خود را حذف کند،تصویر خودواقع بینانه ای از خود ندارد و سردرگم است که چه نقش و مسولیتی در زندگی دارد و حقوق و مسولیتی که باید انجام بدهد چیست،چنین فردی از ارزشها و انگیزش هایی که دارد آگاهی ندارد و از توضیح آن ناتوان می باشد.او دائم به دنبال این است که برای ادامه زندگی دستاویز دیگران باشد.بیشتر احساس ضعف می کند تا احساس قدرت.از اینرو برای کسب یادگیری خلاق نمی باشد.

                شیوه های اتخاذ شده برای حل مشکلات:

برای حل مشکل در ابتدا باید فرد را به خود ارزشی برسانیم.اینکه نوجوان بتواند خود را بهتر بشناسد.باید تصویر خود واقع بینانه ای را پیش روی نوجوان قرار بدهیم.اینکه فرد با نقاط قوت و ضعف خود بیشتر آشنا شود و این توانایی را پیدا کند که خود را مثبت جلوه دهد و طرز فکر منفی که به خود دارد را حذف کند.او باید حقوق و مسولیت های خود را بشناسد و آنها را برای خود درونی کند.اینکه به عنوان نوجوان چه حقوقی دارد و چطور به آنه ارزش بدهد.

                پیشنهادات:

برای آموزش مهارتهای زندگی باید نوجوان را به یادگیری فعال تشویق کرد اینکه نوجوان برای حل مشکلات خود باید به جست و جوی اطلاعات و راه حل های جدید باشد.باید تمام راه حل ها را مقایسه کند و برای مشکل راه حل مناسب پیدا کند.

اضافه کردن نظر